Hitzarmenak eta diru-laguntzak

Lankidetza-Hitzarmenak

Lankidetza-hitzarmena administrazio-zuzenbideko teknika bat da, eta herri-administrazioaren antolamenduan erabiltzen da, bi administrazioren arteko edo administrazio baten eta erakunde pribatu baten arteko lankidetza-harremanak erregulatzeko. Funtsean, irabazi asmorik gabekoak dira.

Lankidetza-hitzarmenak bereziki garrantzitsuak dira ondorio ekonomikoak dituztenean. Horrenbestez, erabat gardenak izan behar dute. 

Agiriak:

Jasotako diru-laguntzak

Diru-laguntza, hain zuzen, Administrazioak pertsona fisiko edo juridiko bati ematen dion diru-kopurua da, itzultzeko beharrik gabe, interes publikokotzat jotzen den jarduera jakin bat egin dezan. Horren truke, diru-laguntza jasotzen duen erakundeak beharrezkoa du lagundutako jarduera gauzatzea eta jasotako funtsen erabilera ekonomikoki justifikatzea.

Agiriak: