Helburuak

  1. Hirien eta industrien hondakin solidoetako materia birziklagarriak bildu, banatu eta kudeatu.
  2. 94/62/CE Zuzendaritza Komunitarioan ezarritako xedeak bete, ontziak eta hondakinak kudeatzeari buruzkoa, eta Espainiako Estatura eraman, 11/1997 Legean.
  3. Ikuspegi integral bat aplikatu, ontziak eta hondakinak kudeatzeko.
  4. Bizkaiko gizartea, industria eta merkataritza sentsibilizatu eta ingurumenean hezi.
  5. Laguntza eman Bizkaia, Ingurumeneko esparruan, puntako lurralde bilakatzeko, Europako Batzordean.
  6. Botatzeko materialak zatikietan sailkatu, kalitate jakin batekin, birziklapen-industriak eskatutako gutxieneko baldintzak betetzeko.
  7. Jatorrian sailkatutako hondakinen zikloa itxi.