Birziklapenaren hiztegia

 • Baloraketa:

   hondakin baten balioa handitu ontzi-hondakinen baliabideak aprobetxatzeko aukera ematen duten prozeduren bidez, errausketa energia-berreskurapenarekin barne. Baloraketa-prozesuak ez dio ez giza osasunari ez ingurumenari kalterik eragiten.

 • Berriro erabili:

   ontzi bat berriro bete edo erabili, aurretik ezarritako helburu bera lortzeko.

 • Bilketa:

   hondakinak bildu, sailkatu edota taldekatzeko eragiketa, ondoren garraiatzeko.

 • Biltegiratze: 

  hondakinak aldi baterako gordetzeko lekua, birziklapena, tratamendua edo atzera botatzeko eragiketak egin aurretik.

 • Birziklapena (baloraketa materiala):

   ontzi-hondakinak transformatu, hasierako helburua lortzeko edo energia berreskuratzea ez bezalako beste helburuak lortzeko. Konpostaje edo biometanizazio eragiketak direnean, “birziklapen organiko” izena hartzen du.

 • Deuseztatzea:

   bai hondakinak edo ontziak biltzeko edo kontrolarekin isurtzeko, eta bai horiek zati bat edo guztiz suntsitzeko prozedura guztiak, gizakien osasuna arriskuan jarri gabe eta ingurumenari kalterik eragin gabe.

 • Energia berreskuratu:

   edukiontzi erregaien hondakinak erabili energia sortzeko zuzeneko errausketaren bidez bestelako hondakinekin edo gabe, baina beroa berreskuratuz.

 • Hondakinen zabortegia:

   ukatutako hondakinak botatzeko instalazioa. Gordeleku kontrolatu gisa erabiltzen da, bai azalean eta bai lur azpian.

 • Merkaturatzea:

   azpi produktuak eta materiak edo berreskuratutako substantziak saldu edo transferitu, produkzio-prozesuan barneratzeko.

 • Ontzia:

   edozein izaerako materialekin egindako produktua eta edukitzeko, babesteko, manipulatzeko, banatzeko eta merkantziak aurkezteko erabiltzen da.

 • Ontzi-hondakina:

   bakoitzak botatako edo bota behar duen ontzia edo materiala, indarrean dauden xedapenei jarraiki.

 • Ontzi-hondakinen kudeaketa: 

   bere gain hainbat eragiketa dago: ontzi-hondakinen bilketa, sailkapena, garraioa, biltegia, deuseztatzea, baloraketa eta merkaturatzea.

 • Prebentzioa:

   ontzietan eta hondakinetan dauden materialek eta substantziek ingurumenean eragindako inpaktua gutxitu, kutsatzen ez duten produktuen eta tekniken garapenaren bide.

 • RSU:

   hondakin solido urbanoak.

 • Ukatzea:

   balioztatzen ez diren hondakinak edo zatikiak.