Birziklapenaren hiztegia

  • Baloraketa:

     hondakin baten balioa handitu ontzi-hondakinen baliabideak aprobetxatzeko aukera ematen duten prozeduren bidez, errausketa energia-berreskurapenarekin barne. Baloraketa-prozesuak ez dio ez giza osasunari ez ingurumenari kalterik eragiten.

  • Berriro erabili:

     ontzi bat berriro bete edo erabili, aurretik ezarritako helburu bera lortzeko.

  • Bilketa:

     hondakinak bildu, sailkatu edota taldekatzeko eragiketa, ondoren garraiatzeko.

  • Biltegiratze: 

    hondakinak aldi baterako gordetzeko lekua, birziklapena, tratamendua edo atzera botatzeko eragiketak egin aurretik.

  • Birziklapena (baloraketa materiala):

     ontzi-hondakinak transformatu, hasierako helburua lortzeko edo energia berreskuratzea ez bezalako beste helburuak lortzeko. Konpostaje edo biometanizazio eragiketak direnean, “birziklapen organiko” izena hartzen du.

  • Deuseztatzea:

     bai hondakinak edo ontziak biltzeko edo kontrolarekin isurtzeko, eta bai horiek zati bat edo guztiz suntsitzeko prozedura guztiak, gizakien osasuna arriskuan jarri gabe eta ingurumenari kalterik eragin gabe.

  • Energia berreskuratu:

     edukiontzi erregaien hondakinak erabili energia sortzeko zuzeneko errausketaren bidez bestelako hondakinekin edo gabe, baina beroa berreskuratuz.

  • Hondakinen zabortegia:

     ukatutako hondakinak botatzeko instalazioa. Gordeleku kontrolatu gisa erabiltzen da, bai azalean eta bai lur azpian.

  • Merkaturatzea:

     azpi produktuak eta materiak edo berreskuratutako substantziak saldu edo transferitu, produkzio-prozesuan barneratzeko.

  • Ontzia:

     edozein izaerako materialekin egindako produktua eta edukitzeko, babesteko, manipulatzeko, banatzeko eta merkantziak aurkezteko erabiltzen da.

  • Ontzi-hondakina:

     bakoitzak botatako edo bota behar duen ontzia edo materiala, indarrean dauden xedapenei jarraiki.

  • Ontzi-hondakinen kudeaketa: 

     bere gain hainbat eragiketa dago: ontzi-hondakinen bilketa, sailkapena, garraioa, biltegia, deuseztatzea, baloraketa eta merkaturatzea.

  • Prebentzioa:

     ontzietan eta hondakinetan dauden materialek eta substantziek ingurumenean eragindako inpaktua gutxitu, kutsatzen ez duten produktuen eta tekniken garapenaren bide.

  • RSU:

     hondakin solido urbanoak.

  • Ukatzea:

     balioztatzen ez diren hondakinak edo zatikiak.