Bazkideak

BZB elkar laguntzako ekimen publiko pribatua da, eta horrela osatzen da:

Garbiker sozietateak, Bizkaiko Foru Aldundiaren baltzu publikoak, Bizkaiko Lurralde Historikoan ingurumena babestearekin lotuta dauden jarduerak bultzatu eta kudeatzen ditu.

Garbiker-ek jarduera zabala du. Hiriko hondakin solidoak kudeatzean Bizkaiko ardatz funtzional eta instrumentala dela esan daiteke; izan ere, hori bermatzen dute azpiegituretan egin diren inbertsio garrantzitsuak eta, ingurumenaren esparruan, ezarri diren eraginkortasun eta etekin handiko kudeatzeko ereduak.

Trienekens: enpresa honek Alemanian du jatorri, eta nazioarteko mailan mugitzen da. Birziklapenari eta ingurumena babesteari dagokionez, esperientzia handia eta teknologia aurreratua dauka.
Hamarkadetan zehar, Trienekens-ek tokiko agintarien kide trebea dela erakutsi du; kasu bakoitzean, erkidegoaren beharrizan eta aukerei hobeto egokitzen zaien lankidetza-eredua eskaini du. Irtenbideak eman ditu eta, batez ere, erkidegoko kide bihurtu da.